Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Ψάχνεις για δουλειά? -Έχεις τα προσόντα?

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας των εργαστηρίων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση συμβάσεων έργου διάρκειας 5 μηνών 16 μοντέλων για εικαστική πόζα (γυμνή) για τις ανάγκες των εργαστηρίων Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής.Αν λοιπόν νομίζεις πως έχεις τα απαιτούμενα  προσόντα...
δεν έχεις παρά να στείλεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά:                                                                       1. Βιογραφικό σημείωμα προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. Η κατοχή δελτίου παροχής υπηρεσιών είναι απαραίτητη
2. Εταιρικό σημείωμα περιγραφής δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών προκειμένου για νομικά πρόσωπα.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν εκκρεμεί ποινική καταδίκη εις βάρος τους.Αν νομίζεις, το τονίζω, ότι έχεις τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ προσόντα.....

3 σχόλια: